Välkommen på Arkivfika!


Vi bjuder på  skinkmacka, lussebulle, pepparkaka, arkivinformation och föredrag.                                
 
Program:
- Fika
- Information från Arkivförbundet 
- Henrik Johansson, arkivarie på Jönköpings läns museum, presenterar
  Indelningsverket och Soldatregistret
  
Tid:     Fredagen den 8 december kl 10.00 i forskarsalen  
Plats:  Arkivhuset, Jönköping
 
Föranmälan och ev. önskemål om specialkost skickas senast den 5 december till:  stadsarkivet@jonkoping.se    
 
Max 2 personer från varje förening.
 
Välkommen

JÖNKÖPINGS LÄNS ARKIVFÖRBUND