Antal inrapporterade besök: 940
Antal besöksplatser: 17
Antal arrangörer: 29