Styrelsen

Ordförande
Irada Söderberg
Region Jönköpings län

Vice ordförande
Göran Gynnerstedt
Jönköpings kommun

Ledamot
Gun Lusth
Region Jönköpings län

Ledamot
Agneta Svennebring 
Jönköpings kommun

Ledamot
Linda Wandin
Länsstyrelsen

Ledamot / Verkställande tjänsteman/ Kassör
Lars Östvall
Jönköpings läns folkrörelsearkiv

Sekreterare
Richard Fransson

Personlig ersättare för Irada Söderberg
Raymond Pettersson

Personlig ersättare för Göran Gynnerstedt
Lennart Stråth

Personlig ersättare för Gun Lust
Elisabeth Wahlström


Personlig ersättare för Agneta Svennebring
Berith Gustafsson

Personlig ersättare för Linda Wandin
Erik Carlsson

Personlig ersättare för Lars Östvall
Richard Fransson