Styrelsen

Ordförande

Göran Gynnerstedt

Jönköpings kommun

 

Ledamot

Mari Lindahl

Region Jönköpings län

 

Personlig ersättare

Tevfik Altonchi

för Göran Gynnerstedt och Irada Söderberg

Personlig ersättare

Richard Fransson

för Lars Östvall

 

Vice ordförande

Kjell Ekelund

Region Jönköpings län

 

Ledamot

Linda Wandin

Länsstyrelsen i Jönköpings län

 

Personlig ersättare

Raymond Petersson

för Kjell Ekelund och
Mari Lindahl

Sekreterare

Gerd Isaksson

Jönköpings kommun

 

Ledamot
Irada Söderberg

Jönköpings kommun
 

Ledamot

Lars Östvall

Jönköpings läns
folkrörelsearkiv

Personlig ersättare
Erik Carlsson

för Linda Wandin
 

Verkställande tjänsteman/ Kassör

Åke Carlsson

Jönköpings kommun