Jönköpings läns arkivförbund har upphört

För frågor rörande sjuk- och födelsejournaler hänvisas till Region Jönköpings län https://www.rjl.se/om-oss/kontakta-oss/

För arkivfrågor rörande förenings- och näringsliv mm hänvisas till Arkiv Jönköpings län https://arkivjonkopingslan.se/

Denna sida uppdateras ej.