Aktuellt

Nytt datum för Arkivförbundes årsmöte

Dag:         Fredagen den 14 augusti 2020
 
Tid:           Kl 10.15     
 
Plats: Jönköpings stadsbibliotek, lokal Fokus
                     
Enligt stadgarna ska arkivförbundet hålla sitt årsmöte före april månads utgång. Extraordinära omständigheter har gjort att detta inte varit lämpligt.  
Med anledning av viruspandemin så hålls årsmötet så kort som möjligt, dvs utan föreläsning och fika.
Vi vill understryka vikten av att du prioriterar din egen och andras hälsa i första hand och stannar hemma om du tillhör någon riskgrupp eller om du inte känner dig helt frisk.
 
Program:
 
 
-        Årsmöte (förslag till dagordning se bilaga)
 
 Anmälan om deltagande vid årsmötet ska göras till:
richard.fransson@jlfa.se
 
Välkommen,
 
 
Jönköpings läns arkivförbund
 
Irada Söderberg
Ordförande