Arkiv- och släktforskning

I Arkivhuset finns en arkiv- och släktforskarsal där allmänheten kan ta del av kommunens arkivhandlingar vid forskarplatserna. 

Arkiven är ordnade enligt allmänna arkivschemat och finns redovisade i arkivförteckningar. Förteckningarna, liksom diverse litteratur och andra register finns tillgängliga på plats i Arkiv- och släktforskarsalen.Det finns även datorer med olika abonnemang för läsning av kyrkoarkivalier samt databaser över bland annat födda, vigda och döda. Fokuseringen ligger på Jönköpings län, men med hjälp av datorerna ges återkomst till material från hela landet. Vidare finns mikrokortsläsare med tillhörande mikrokort samt en dator med rullfilmsläsare för läsning av äldre tidningar från Jönköpingsområdet. Via rullfilmsläsaren ges även tillgång till domböcker, landskapshandlingar och generalmönsterrullor som ännu inte har digitaliserats.