Databaser

I Arkivhusets forskarsal finns 8 bokningsbara datorer med tillgång till följande databaser:

Arkiv Digital
Innehåller digitala färgbilder på kyrkoböcker, bouppteckningar, mantalslängder, domböcker, militära handlingar, släktnamnsregister, fängelsehandlingar m.m.

Begravda i Sverige 2
Ett samarbete mellan Sveriges kyrkogårdsförvaltningar och Sveriges Släktforskarförbund. Begravda i Sverige 2 innehåller uppgifter om drygt 6,4 miljoner begravda från ca 3000 kyrkogårdar.

Emibas
Uppgifter om ca 1,1 miljoner emigranter som lämnade Sverige före 1930.

Emigranten
Innehåller information om ca 1,5 miljoner personer som utvandrat från Sverige sedan 1800-talets början till ca 1950.

Grill
Detta är en digital utgåva med sökfunktioner av bokverket "Statistiskt sammandrag af Svenska indelningsverket" som utkom 1855-1858. Grill ger en översikt av boställen, rusthåll och rotar och beskriver hur indelningsverket såg ut vid mitten av 1800-talet.

Jönköpingsbygdens Genealogiska Förenings register över födda, vigda och döda i Jönköpings län
Avskrifter ur kyrkoböcker över födda, vigda och döda från 76 församlingar i nuvarande Jönköpings län.

Rosenberg
Innehåller uppgifter om drygt 65 000 svenska orter vid tiden omkring 1880.

SCB
Avskrifter av födda, vigda och döda i Jönköpings län 1860-1939.

Smedskivan 7
Innehåller person- och släktuppgifter för brukssmeder och deras familjer och omfattar uppgifter om nästan 210 000 personer, främst från 1700-talet.

SVAR
Svensk arkivinformation (SVAR) är en avdelning i Riksarkivet som digitaliserar handlingar som förvaras hos Riksarkivets arkivinstitutioner (Riksarkivet, Krigsarkivet och landsarkiven). Genom SVAR:s abonnemang får du tillgång till kyrkoarkiv, domstolsarkiv och militära arkiv m.m.

Svenska gods och gårdar
Svenska gods och gårdar är ett standardverk om den svenska bebyggelsen på landsbygden som ursprungligen kom ut i bokform 1938-1946. Den digitala utgåvan innehåller 3 olika delar:
Del I Norra Sverige innehåller Värmland till Norrbotten
Del II Sydöstra Sverige Blekinge upp till Uppland
Del III Sydvästra Sverige Skåne upp till Västergötland (Innehåller Småland)     

Sveriges befolkning 1970, 1980 och 1990
Dessa databaser innehåller uppgifter om personer som var skrivna i Sverige vid slutet av år 1970, 1980 och 1990.

Sveriges dödbok 7: 1860-2016 (förhandsversion)
Innehåller uppgifter om personer som avled åren 1860-2016 och var folkbokförda i Sverige.

Vallonskivan
Innehåller ett 90-tal kända vallonnamn och omfattar uppgifter om nästan 100.000 personer i huvudsak personer födda på 1600-, 1700-, och 1800-talet samt fram till och med 1910.