2018. Tema: Fest och glädje

Härmed vill Jönköpings läns arkivförbund påminna er om att den 10 november 2018 är det åter dags för Arkivens Dag.
 
Årets tema är ”Fest och glädje”. Men som tidigare år står det var och en fritt att anordna arrangemang under egen rubrik.
 
Samordnare av Arkivens Dag i Jönköpings län är Jönköpings läns arkivförbund.
 
Det program som Ni upprättar för den här dagen vill vi att Ni skickar in via anmälningsformuläret: www.arkivensdag.nu/nytt-arrangemang/
Senast 22 oktober vill vi ha din anmälan.

Uppgifterna kommer att publiceras på Jönköpings läns arkivförbunds hemsida samt Riksarkivets hemsida för Arkivens Dag. De kommer även att ligga till grund för olika pressinformationer.
 
Har Ni frågor så går det bra att vända sig till Gerd Isaksson, länets kontaktperson för Arkivens Dag. Gerd är anträffbar på nedanstående adress. Mer information för arrangörer samt nedladdningsbara filer finns, se
www.arkivensdag.nu/for-arrangorer/material-och-marknadsforing/

Önskemål om tryckta affischer expedieras av Gerd.

Gerd Isaksson
Jönköpings läns arkivförbund
c/o Jönköpings stadsarkiv
551 89  JÖNKÖPING
Besöksadress: Arkivhuset, Dag Hammarskjölds Plats 1, Jönköping.
www.jonkopingslansarkivforbund.se
Tfn: 036-10 52 46
Mail: gerd.isaksson@jonkoping.se 

 
Med vänlig hälsning
 
Jönköpings läns arkivförbund
 
Göran Gynnerstedt
Ordförande