Enskilda arkiv

Folkrörelsernas historia är till stor del även vårt moderna samhälles historia och att känna till den är en del i att förstå sin samtid. Vi ser det därför som vår uppgift att inte bara bevara föreningars handlingar, utan även förmedla folkrörelsernas historia och göra den tillgänglig för alla. 

Jönköpings läns folkrörelsarkiv

I Jönköpings län finns ett regionalt förenings- och folkrörelsearkiv: Jönköpings läns folkrörelsearkiv (JFA) som samlar in, förvarar och tillhandahåller handlingar, trycksaker och föremål från länets folkrörelser och föreningar. I sitt ordnade arkivbestånd har JFA runt 5000 arkivbildare. Materialet ordnas och förtecknas på ett professionellt vis innan allmänheten kan ta del av det i Arkivhusets forskarsal.

I Jönköpings läns museums arkiv har man under 1900-talet samlat information om länets historia. Ett av arkiven är uppordnat efter länets kommuner och församlingar. Dessutom är samlingen ordnad efter ämnen som företag, kommunikationer, fornminnen, Smålands-konstnärer, personhistoria och så vidare.

Länet har ett rikt musikliv och under ca ett decennium har JLM samlat in material till sitt pop- och rockarkiv, bestående av tidningsartiklar, affischer, vinylskivor och cd-skivor.

Det finns även ett enskilt arkiv med handlingar från föreningar, företag och personer.

Ute i länet förekommer även flera olika lokala arkiv, exempelvis hembygdsarkiv och flera gårds- och släktarkiv samt privatpersoners arkiv.