Näringslivsarkiv

Entreprenörskapets och företagandets betydelse för Sveriges välstånd och samhällsutveckling är väl känt. Samtidigt utgör våra företag en betydelsefull del av vår gemensamma historia – som utvecklare av nya produkter, som producent av varor och tjänster och som arbetsplats. Så frågan är vem som tar hand om företagens historia. Vem bevarar, vårdar och levandegör företagens dynamiska och spännande historia? Vem tar hand om deras arkiv?

Om Du är intresserad av frågan, kontakta arkivarie Lars Östvall på e-post lars.ostvall@jlfa.se eller telefon 036-10 27 60.