loading...

Swen Dahl avtackas under senaste årsmötet.