Styrelsen

Ordförande

Irada Söderberg

Region Jönköpings län

Ledamot / Verkställande tjänsteman/ Kassör

Lars Östvall

Jönköpings läns folkrörelsearkiv

Personlig ersättare

Raymond Pettersson

För Irada Söderberg
 

Personlig ersättare

Elisabeth Wahlström

för Gun Lusth

 

Vice ordförande

Göran Gynnerstedt

Jönköpings kommun

Ledamot

Linda Wandin

Länsstyrelsen i Jönköpings län

 

Personlig ersättare

Vakant

för Agneta Svennebring och Göran Gynnerstedt

Ledamot
Agneta Svennebring

Jönköpings kommun
 

Ledamot

Gun Lusth

Region Jönköpings län
 

Personlig ersättare
Erik Carlsson

för Linda Wandin
 

Sekreterare / personlig ersättare för Lars Östvall

Richard Fransson

Jönköpings läns folkrörelsearkiv