Styrelsen

Ordförande
Raymond Pettersson
Region Jönköpings län

Vice ordförande
Göran Gynnerstedt
Jönköpings kommun

Ledamot
Gun Lusth
Region Jönköpings län

Ledamot
Berith Gustafsson
Jönköpings kommun

Ledamot
Linda Wandin
Länsstyrelsen

Ledamot / Kassör
Lars Östvall
Jönköpings läns folkrörelsearkiv

Sekreterare
Richard Fransson

Personlig ersättare för Raymond Pettersson
Mari Hultin

Personlig ersättare för Göran Gynnerstedt
Lennart Stråth

Personlig ersättare för Gun Lust
Elisabeth Wahlström


Personlig ersättare för Berith Gustafsson
Thor Ahlstrand

Personlig ersättare för Linda Wandin
Erik Carlsson

Personlig ersättare för Lars Östvall
Richard Fransson