Styrelsen

Ordförande

Irada Söderberg

Region Jönköpings län

Personlig ersättare

Tevfik Altonchi

för Göran Gynnerstedt och Irada Söderberg

Personlig ersättare

Elisabeth Wahlström

för Agneta Svennebring

 

Vice ordförande

Göran Gynnerstedt

Jönköpings kommun

Ledamot

Linda Wandin

Länsstyrelsen i Jönköpings län

 

Personlig ersättare

Raymond Petersson

För Mari Lindahl
 

Verkställande tjänsteman/ Kassör

Lars Östvall

Jönköpings läns folkrörelsearkiv

Ledamot
Agneta Svennebring

Jönköpings kommun
 

Ledamot

Gun Lusth

Region Jönköpings län
 

Personlig ersättare
Erik Carlsson

för Linda Wandin
 

Sekreterare

Richard Fransson

Jönköpings läns folkrörelsearkiv