Styrelsen

Ordförande

Irada Söderberg

Region Jönköpings län

Ledamot / Verkställande tjänsteman/ Kassör

Lars Östvall

Jönköpings läns folkrörelsearkiv

Personlig ersättare

Vakant

för Irada Söderberg och Göran Gynnerstedt

Personlig ersättare

Elisabeth Wahlström

för Gun Lusth

 

Vice ordförande

Göran Gynnerstedt

Jönköpings kommun

Ledamot

Linda Wandin

Länsstyrelsen i Jönköpings län

 

Personlig ersättare

Raymond Petersson

För Irada Söderberg
 

Ledamot
Agneta Svennebring

Jönköpings kommun
 

Ledamot

Gun Lusth

Region Jönköpings län
 

Personlig ersättare
Erik Carlsson

för Linda Wandin
 

Sekreterare / personlig ersättare för Lars Östvall

Richard Fransson

Jönköpings läns folkrörelsearkiv