Arkivfika 5 december 2019

Författaren och forskaren Josef Rydén avtackas med en julblomma av Arkivförbundets ordföranden Irada Söderberg efter ett spännade föredrag under rubriken "Glimtar ur arkivet". 
Bland de böcker Josef hade med sig och visade upp fanns bl.a. hans senaste bok HEMBYGDEN, LIVET, TRON.

Tack Josef för att du delade med dig av dina många och spännande upplevelser i arkiven!