Vad är Arkivens dag?

I arkiven finns handlingar som vittnar om vår historia, statliga beslut likväl som människors minnen och tankar. Historien finns lagrad på pergament, papper och datafiler. Arkiv runt om i landet inbjuder dig till öppet hus. Titta in bakom kulisserna, låt dig imponeras och fascineras av spännande dokument, ta del av lärorika utställning och intressanta föredrag.
Arkivens dag är ett samarbete mellan arkivens samtliga sektorer och omfattar alla typer av arkivinstitutioner över hela landet. Målsättningen med Arkivens dag är att väcka intresse för arkivens verksamhet i bred bemärkelse. Genom att arrangera öppet hus vill arkiven uppmärksamma möjligheten att göra spännande resor till förfluten tid men också lyfta fram arbetet med att säkerställa den information som skapas idag. Arkivsektorn strävar efter att kunskapen om att arkiven är samhällets minne både för en förfluten tid och för en framtid skall öka. Det är gratis att besöka och forska i de svenska arkiven, alla har tillgång oavsett medborgarskap. I stort sett allt är också öppet för forskning. Detta är en viktig medborgerlig rättighet som arkiven vill betona under Arkivens dag.
Bakom Arkivens dag står SASS ”Svenska arkiv i samverkan för synlighet” som består av landets arkivorganisationer Föreningen arkivverksamma inom landsting och kommun (FALK), Föreningen för arkiv och informationsförvaltning (FAI), Näringslivets Arkivråd (NLA),  Riksarkivet och Svenska Arkivförbundet.
Texten är hämtad från https://www.arkivensdag.nu/om-arkivens-dag/

Historik

Målsättningen med att arrangera en Arkivens dag är att väcka intresse för arkivens verksamhet och genom öppet hus arrangemang visa nya besökare arkivens roll som kulturinstitutioner för vårt lands historia och det fria ordet.
Arkivens dag arrangerades för första gången 1998 och 35 000 besökare kunde räknas in vid de 350 arkivinstitutioner som höll öppet. Arkivens dag stöttades då ekonomiskt av ”Kultur i hela landet”.
Det positiva resultatet från 1998 års arrangemang ledde till önskemål om att projektet skulle fortsätta med målet att dagen skulle bli ett årligt återkommande arrangemang. Arkivens dag ökade insikten inom sektorn om vikten av att arbeta mer utåtriktat och behovet av en aktiv förmedling av arkivmaterial för att fånga allmänhetens intresse. Den ledningsgrupp som arbetat med Arkivens dag fortsatte sitt arbete och breddade sin inriktning genom att bilda ”Svenska arkiv i samverkan för synlighet”, förkortat SASS, där Arkivens dag nu ingår som en del. SASS erhöll stöd från Stiftelsen Framtidens kultur under åren 1999-2001.
1999 återkom Arkivens dag nu med ett tema och har sedan dess arrangerats med ett tema varje år. Många teman har tolkats brett men speglar också mångfalden och det rika innehåll som finns i våra arkiv.  Arkivens dag har väckt ett positivt gensvar bland besökare som upptäckt arkivens rika och spännande innehåll. Arkivens dag har blivit en god tradition som kommit för att stanna.
Inspirerad av de svenska framgångarna arrangerade även arkiven i Danmark Arkivens dag 1999. Flera nordiska länder anslöt sig efter hand och från 2002 medverkar samtliga nordiska länder den andra lördagen i november. Med några års mellanrum arrangeras dagen med ett gemensamt nordiskt tema. Ett nätverk av arkiv och arkivorganisationer i Norden har skapats kring arrangemanget.
De nordiska länderna drev frågan om en gemensam internationell Arkivens dag med FN-status vid ICA – International council on archives konferens 2004. ICA drev frågan vidare men dagen fick inte FN-status. Från 2009 firas därför en internationell arkivdag den 9 juni, det datum då International council on archives grundades 1948.
Texten är hämtad från https://www.arkivensdag.nu/om-arkivens-dag/historik/

Teman för Arkivens dag

Efter första årets Arkivens dag, som var en publikframgång, var det självklart att fortsätta fira Arkivens dag. För att visa på arkivens rika innehåll och mångfald och peka på de möjligheter arkiven erbjuder har vi sedan dess valt att ha ett tema varje år. Numera firas Arkivens dag i hela Norden, vissa år med gemensamt tema.

2022: Myter och mysterier - gå till fliken "Aktuellt" för mer info. 
2021: Röster i arkiven
2020: Svart på vitt
2019: Gömt eller glömt? (nordiskt tema)
2018: Fest och glädje
2017: Synd och skam
2016: Välkommen hem!
2015: Gränslöst (nordiskt tema)
2014: Orostider
2013: Flora och fauna
2012: Framtiden
2011: Konst
2010: Klimat och väder (nordiskt tema)
2009: På liv och död
2008: Nöjen
2007: Människan i arkivet (nordiskt tema)
2006: Mat och dryck
2005: Det skall vi fira – jubileer och märkesdagar
2004: Kommunikation (nordiskt tema)
2003: Idrott, kropp och hälsa
2002: Skandaler
2001: Kärlek i arkiven (nordiskt tema)
2000: Skola, folkbildning, utbildning
1999: Människor och sekelskiften
1998: Inget tema

Texten är hämtad från https://www.arkivensdag.nu/om-arkivens-dag/teman-for-arkivens-dag/