Bevara bilden

Ordet bild har många betydelser. Det kan vara allt från minnesbilder till digitala bilder.
Vi vill minnas och återberätta och många gånger också visa och påminna. Det kan vara ögonblick av händelser eller bara saker och ting som vi håller kära. Men allt varar inte för evigt, eller? Så frågan är: gör digitala bilder det?

Vissa bilder kan även ha ett allmänt intresse och bör bevaras åt eftervärlden som dokumentation av vår tid.

De frågor som man kan ställa sig är:
- Vilka digitala bilder ska bevaras i arkiven?
- På vilket sätt ska överlämnandet från privatpersoner till arkiven ske?
- Hur kan arkiven göra bilderna tillgängliga för allmänheten?

Jönköpings läns arkivförbund kommer under de närmaste åren att aktualisera frågor som rör bevarande av bilder och fotografier, bland annat genom konferenser, utbildningar och information på Arkivförbundets hemsida.