Mina Minnens Bok

Detta studiematerial har kommit till efter att arkivassistent Eva Styffe på uppdrag av Jönköpings stadsarkiv, varit ute på tolv äldreboenden i olika delar av Jönköpings kommun.
Syftet med besöken på äldreboendena har varit att samla in kunskap, upplevelser, foton mm från deltagarnas uppväxt i de olika kommundelarna. Resultatet har blivit ett studiehäfte med frågor som kan bli ett stöd när minnen skall väckas till liv.
Här kommer några exempel på hur studiematerialet kan 
användas:
• Enskilda intervjuer av en person.
• Anhörig intervjuar en släkting.
• Bilda en grupp och arbeta gemensamt, med eller 
utan handledare.
• Bilda en studiecirkel kring materialet.
Ladda ner studiehäftet "Mina minnens bok" genom att klicka på bilden.