2014. Tema: Orostider

Hemvärnsgubbar tar rökpaus under en övning i Jönköping – beredskapsår i Jönköping på 1940-talet. Foto av Gustav Andersson.

Lottakåren på marsch, troligtvis på övningsområdet för artilleriregementet A6 i Jönköping på 1940-talet, nu köpcentrum och golfbana. Foto av Gustav Andersson.

Ung kvinna klistrar ark med ransoneringskort. Under beredskapsåren var det brist på många varor. För att få köpa ransonerade varor måste kunden lämna ransoneringskort för en bestämd mängd till handlaren. Gåva av handelsman Axel Fors i Bodafors.